Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Személyes adatok kezelése és védelme

A személyes adatok kezelését a következő alapelvek határozzák meg:

Személyes adatok

A 18/2018 Z.z. törvény a személyes adatok védelméről a következőképpen határozza meg a személyes adatokat:

"Minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, közvetlenül vagy közvetve, különösen azonosító, mint például a név, vezetéknév, azonosító szám, tartózkodási helyi adatok vagy online azonosító, vagy az egyik vagy több olyan jellemző vagy tulajdonság alapján, amely a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását képezi."

Hogyan használjuk fel az Ön adatait:

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt arról, hogy cégünk hogyan gyűjti és használja fel az Ön személyes adatait a megrendelések teljesítése vagy marketing ajánlatok küldése során.

Miért kell a cégnek gyűjtenie és tárolnia a személyes adataimat?

Ahhoz, hogy a kiválasztott terméket kiszállíthassuk Önnek, az érintettek azonosító és kapcsolattartási adatait kell gyűjtenünk a kapcsolattartás és a szállítás, a reklamációk kezelése és a kötelező nyilvántartások vezetése céljából. Ezeknek a személyes adatoknak a megadása szerződéses követelmény és Ön kötelessége, nélkülük nem lehet szerződést kötni és a terméket kiszállítani. A jogalap a szerződés teljesítése. A tárolási idő 4 év. Ha regisztrál a weboldalunkon és felhasználói fiókot hoz létre, e-mail címét a felhasználói fiókja kezelése és elérhetővé tétele céljából fogjuk kezelni. E-mail címének megadása kötelező, regisztráció nélkül nem lehetséges. A sikeres regisztrációt követően lehetősége van azonosító adatait és kapcsolattartási adatait bevinni a felhasználói fiókjába, amelyeket bármikor módosíthat vagy törölhet. A jogalap a Ön beleegyezése, amelyet bármikor visszavonhat. A tárolási idő addig tart, amíg nem törli a felhasználói fiókját. Abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta nekünk, személyes adatait marketing célokra is felhasználhatjuk, például arra, hogy ajánlatokat küldjünk Önnek termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A jogalap az Ön beleegyezése. Ezt a beleegyezést természetesen bármikor visszavonhatja. A tárolási idő addig tart, amíg nem vonja vissza a beleegyezését. Minden esetben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az általunk gyűjtött és használt információk erre a célra alkalmasak legyenek, és ne jelentsenek beavatkozást a magánéletébe.

A cég megosztja-e a személyes adataimat más adatkezelővel?

Személyes adatait a velünk szerződéses jogviszonyban álló harmadik felekkel is megoszthatjuk a Önnel való együttműködés során. Minden harmadik fél, amellyel megoszthatjuk az Ön adatait, köteles azokat biztonságosan tárolni és kizárólag a termék kézbesítésének céljára használni. Amikor a közvetítőknek már nincs szükségük a személyes adataira ezen szolgáltatás nyújtásához, a 18/2018 Z.z. törvénynek megfelelően járnak el.

Hogyan fogja cégünk felhasználni az Önről gyűjtött személyes adatokat?

A vállalat az Ön által szolgáltatott személyes adatokat (gyűjtés, tárolás és felhasználás) a 18/2018-as személyes adatok védelméről szóló törvény szerint fogja feldolgozni. Az lesz a törekvésünk, hogy a megadott személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, és nem fogjuk azokat hosszabb ideig tárolni, mint ahogy szükséges. A kezelő köteles a törvényeknek megfelelően tárolni az információkat, például az adózással kapcsolatos információkat és az ellenőrzési célokat. Az hogy egyes személyes adatok milyen ideig kerülnek tárolásra, az adott iparági követelmények és megállapodások szerint is módosulhat. Az adatokat az előírt határidőkön túl is tárolhatjuk az egyedi üzleti igényeknek megfelelően.

 

A Ön, mint érintett személy, jogai:

Az Ön birtokunkban lévő vagy feldolgozás alatt álló személyes adataival kapcsolatban Önnek, mint érintett személynek, a következő jogai vannak:

Hozzáférési jog: Jogában áll másolatot kérni az Önről tárolt információkról.

Helyesbítési jog: Jogában áll kérni az Önről tárolt adatok helyesbítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Törlési jog: Bizonyos körülmények között kérheti az Önről tárolt adatok törlését a nyilvántartásunkból.

A feldolgozás korlátozásának joga: Bizonyos feltételek fennállása esetén joga van korlátozni a feldolgozást.

Adathordozhatósági jog: Joga van ahhoz, hogy az Önről tárolt adatokat átadja egy másik szervezetnek.

Tiltakozási jog: Joga van tiltakozni a feldolgozás bizonyos típusai ellen, mint például a direkt marketing.

Tiltakozási jog az automatizált feldolgozással, beleértve a profilalkotást is szemben: Joga van továbbá az automatizált feldolgozás vagy profilalkotás jogi hatásaival szemben is.

Jogorvoslati jog: Amennyiben a társaság elutasítja a hozzáférési jog alapján benyújtott kérelmét, megadjuk az elutasítás okát. Panaszt tehet.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a jogok nem feltétlenül abszolút jogok és bizonyos kivételek alkalmazhatók. További információkért a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat és a társaság adatvédelmi politikáját kell tanulmányoznia.

Ha bármilyen kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, vagy szeretné gyakorolni jogait, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

 

Felügyeleti szervek:

  • Szlovák Adatvédelmi Hivatal
    • Cím: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság
    • E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
    • Telefonszám: +421 /2/ 3231 3214

Fontos megjegyezni, hogy a Szlovák Adatvédelmi Hivatalhoz csak akkor tud fordulni, ha úgy véli, hogy a személyes adatait jogellenesen kezelték. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, javasoljuk, hogy először forduljon közvetlenül az adatkezelőhöz.

Az alábbiakban további információkat talál a Szlovák Adatvédelmi Hivatalról: https://dataprotection.gov.sk/en/