Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Adresát:

KIDDY IN THE CITY 

MAGENTA SHOP, s.r.o.

Hlavná 11/23, 917 01 Trnava

Slovenská republika

E-mail: info@kiddyinthecity.com

 

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem / odstupujeme od kúpnej zmluvy na tento tovar:

  

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

E-mailová adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Bankový účet (IBAN) pre vrátenie finančných prostriedkov:

(iba ak bola zásielka objednaná na dobierku)

 

  

Dátum ..........................

 

 

                                                     

Podpis spotrebiteľa

(iba ak je tento formulár zasielaný poštou)

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite